Fantastisk uppslutning till medborgardialog i Ardala

Över 100 personer samlades i Ardala för att delta i medborgardialogen på torsdagskvällen. Kommunalråd Gunilla Druve Jansson välkomnade deltagarna, och oppositionsråd Ylva Pettersson hyllade  Ardalas satsningar på damfotboll och föreningsliv. Stoltheten över Ardala genomsyrade evenemanget, där invånarna aktivt delade sina visioner och önskemål.

Medborgardialogen
Stor uppslutning till medborgardialogen

Idéflödet var intensivt, med förslag som marknära hyresrätter för äldre, ökade cykelvägar till Vinköl och Synnerby, samt etablering av utegym. Bättre kommunikationer, tryggare avfarter på E20 och ökad närvaro av bussar var också på agendan. Invånarna, trots sin nöjdhet, visade engagemang och lyfte fram önskemål för att förbättra sitt lokalsamhälle.

Dock var en skugga över mötet när avståndet till akuten i Skövde efter nedläggningen i Lidköping diskuterades. Invånarna uttryckte oro över den förlängda restiden, från tidigare 20 minuter till nuvarande 40 minuter, vilket skapar en känsla av osäkerhet för Ardalaborna på den sidan av Skara. En osäkerhet som förstärks av den väntande omledningen av trafiken när väg 49 ska byggas om. Trots detta problem fortsatte dialogen positivt, och invånarna lyfte fram förslag för att göra Ardala ännu bättre.

Invånarna var tydliga med att de tycker mycket om Ardala. Önskemål som att undvika industriområden och föreslå en sammanhängande bebyggelse längs E20 blev tydliga. Invånarna efterlyste även förbättringar som bussförbindelser till Skara, fler parkeringsplatser vid badet och ökad ytterbelysning på flera platser. Tennisbanor och frisbee golf var också förslag som kom upp.

I Kommunstyrelsen på onsdagen beslutade en enig kommunstyrelse om att utöka budgeten för landsbygdsinvesteringar för att kunna förverkliga förslag från medborgardialogerna.

Verifierad av MonsterInsights