Bygglovsmöte i Ardala

Informationskväll om bygglov i Ardala

Skara kommun fortsätter sina dialoger i de mindre tätorterna och bjuder in till ett uppföljande informationsmöte den 4 juni. Kvällen riktar sig till byggentusiaster och ämnet för mötet är bygglov. Evenemanget äger rum i Ardalaskolans matsal och börjar kl 18.00.

Kommunens handläggare kommer att vara på plats för att ge stöd och råd till alla som planerar att bygga nytt eller göra en tillbyggnad. Under mötet kommer deltagarna att få praktisk information om bygglovsprocessen, samt tips om hur man ansöker om bygglov för olika typer av byggprojekt som tillbyggnader, uterum, garage och mer.

Rebecca Hermansson, bygglovshandläggare, betonar vikten av att göra bygglovsprocessen så tydlig och enkel som möjligt. ”Vi vill minska osäkerheten kring bygglovsansökningar och svara på de frågor våra invånare har,” säger hon. Mikael Peterson, även han bygglovshandläggare, tillägger att mötet är en chans att inte bara få svar på praktiska frågor, utan också att träffa andra som står inför liknande projekt och få inspiration.

 

Foto: Skara kommun/press

Verifierad av MonsterInsights