Dömd för narkotikabrott i Skara.

Dömd för narkotikabrott i Skara.

En man har fått sin dom efter att ha stått inför rätta för betydande narkotikainnehav i Skara kommun. Trots att han erkände innehav för personligt bruk förnekade han bestämt syftet att överlåta narkotikan.

Under rättegången presenterade åklagaren övertygande bevis, inklusive analysresultat och vittnesmål, som visade att mannen hade 136,8 gram cannabisharts och 41 tramadoltabletter. Vid en annan adress hittades ytterligare en betydande mängd cannabisharts. Vid ett senare tillfälle åtalades mannen för innehav av 96,3 gram cannabisharts och en tramadoltablett. Åklagaren yrkade på förverkande av både narkotikan och beslagtagna kontanter, misstänkta för att vara utbyte från narkotikahandel.

Efter noggrant övervägande av bevisen, inklusive den portionsförpackade narkotikan, bedömde rätten att mannen hade för avsikt att överlåta substanserna. Mannens tidigare brottsregister och pågående missbruk vägdes in i beslutet, och med hänsyn till detta ansåg tingsrätten fängelse vara en lämplig påföljd. Mannen har dömts till 10 månaders fängelse för de tre fallen av narkotikabrott.

Verifierad av MonsterInsights