Klimatlöften eller klimatnytta? Intensiv debatt i KF!

Är en lista från länsstyrelsen och regionen med klimatlöften kommunen kan välja mellan, och anta så många punkter som möjligt, bästa sättet att vässa klimatarbetet i Skara? Eller vore det bättre att samla kommunens resurser bakom de åtgärder som bevisligen ger störst positiv effekt för klimatet? Här gick skiljelinjen mellan politisk ledning och oppositionen i kommunfullmäktige.

Sedan fyra år samlas kommunerna i Västra Götaland bakom klimatlöften som initierats av regionen och länsstyrelsen. Kommunerna kan välja från en lista med 30 förslag till löften som handlar om allt ifrån att kommunen ska erbjuda cirkulära arbetskläder till att kommunen ska ha en koldioxidbudget.

Inför årets löften var förslaget att Skara kommun skulle anta 21 av 30 löften. I underlaget fanns också beräkningar på ev. kostnader.

– När det står att en åtgärd kostar 1 miljon men borde kosta 3 tycker vi att det är oklart, sa Ove Berlin (SD). Vad gäller? Flera andra kostnader är uppskattningar som kan bli mycket dyrare. Vi behöver veta vad det här kommer att kosta.

– Klimatlöftena är väl beredda och det finns rejäla underlag, menade Lars Berg (C)

Anna-Karin Berglund (Mp) framförde glädje över förslaget och ville lyfta hur viktigt det är att handla närodlat.

– Men de här löftena kommer inte att förändra något alls rörande upphandlingen, menade Ylva Pettersson (M). Det borde ledamoten veta som nyss var med och beslutade om ny policy och riktlinjer för upphandlingen. vi har tvärtom stora problem med att veta hur styrningen av upphandling tex av närodlat ser ut, men det ville inte den politiska ledningen åtgärda när policyn för upphandling skulle tas.

Lars Berg meddelade att han helst åt närodlad potatis. Oppositionsrådet svarade att då borde man ha sett över kraven i upphandlingspolicyn men det sa ju ledningen nej till.

– Vi vill inte ha mindre klimatarbete, vi vill ha bättre klimatarbete, sa Ylva Pettersson. Nu finns inget i underlaget som visar att de här löftena ger mest klimatnytta för våra invånares skattepengar. Det är vårt ansvar att se till att invånarna i Skara får ut maximal effekt för varje skattekrona, varken vi eller klimatet har råd med symbolpolitik.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Verifierad av MonsterInsights