En natt med många våldsbrott meddelar polisen i Västra Götaland

En orolig natt i Västra Götaland har inneburit att polisen fått hantera en mängd våldsbrott.

 

I Västra Götalands län har polisen varit aktiv under kvällen och natten med hanteringen av ett antal misshandelsfall.

En sammanställning av anmälningar visar att händelserna har ägt rum på olika orter och tidpunkter. Bland de drabbade områdena finns Göteborg, Alingsås, Lidköping, Strömstad, Dals-Ed, Skövde, Kungälv, samt Älvsborg där två incidenter relaterade till våld i nära relation rapporterats – den första klockan 04:14 och den andra klockan 05:39. Polisen fortsätter att undersöka och hantera situationen.

Verifierad av MonsterInsights