Nykter trafik! Poliskontroller denna vecka

Polisen genomför extra nykterhetskontroller för att bekämpa rattfylleri

Mellan den 10 och 16 juni intensifierar polisen sina insatser för att bekämpa rattfylleri på svenska vägar genom att utföra fler nykterhetskontroller. Denna satsning är en del av Nollvisionen, som syftar till att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

De intensifierade kontrollerna har redan gett resultat i Skaraborg, där polisen under gårdagen ertappade tre personer för rattfylleri. Rattfylleri är en av de främsta orsakerna till allvarliga trafikolyckor, och förare som kör påverkade av alkohol eller droger utgör en stor risk för både sig själva och andra trafikanter.

Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, betonar vikten av dessa kontroller för att förhindra olyckor och rädda liv. ”Att avstå från alkohol och droger när man kör bil är avgörande. Varje dag finns individer i trafiken som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes,” säger Edström.

Kontrollprocessen inleds med att förare får blåsa i ett instrument som mäter alkoholhalten i utandningsluften. Vid ett positivt resultat genomförs ytterligare tester för att fastställa den exakta alkoholhalten. Positiva utslag kan leda till åtal och indraget körkort.

Genom att öka antalet nykterhetskontroller under denna vecka hoppas polisen kunna öka medvetenheten om farorna med rattfylleri och förhindra fler olyckor på vägarna.

Verifierad av MonsterInsights