En svunnen tid på Bladhska

Ett fönster mot dåtiden: Bo Ramvikens bilder i fotoutställning på Bladhska galleriet

I Bladhska galleriet pågår just nu en fotoutställning som öppnar ett fönster mot en förgången tid. Med bilder av livet på Sörgården har fotografen Bo Ramviken skildrat Astrid och Karl Blixths liv som småbrukare på deras gård i Varnhem. Utställningen fångar inte bara skönheten i deras vardag utan även det hårda arbete och den djupa samhörighet som präglar deras liv.

En nostalgisk återblick

Ramvikens fotografier är en ömsint och realistisk skildring av livet på Sörgården. Bilderna tar betraktaren med på en resa genom årstidernas växlingar och de dagliga sysslorna på gården. Vi ser Astrid och Karl i arbete, från att skörda hö till att baka, alltid med en känsla av respekt för naturens cykler och den jord de lever av. Utställningen framkallar en känsla av nostalgi och vördnad för ett liv som var  i samklang med naturen.

Småbruk
Ett ständigt arbete med många glädjeämnen

Kärlek och samhörighet

En särskilt vacker bild är den från Karls 75-årsdag. Här fångas en innerlig samhörighet mellan Astrid och Karl, en bild som för tankarna till Astrid Lindgrens skildring av sina föräldrar i den vackra berättelsen ”Samuel August och Hanna i Hult”. Bo Ramvikens bilder visar inte bara de yttre aspekterna av småbrukarlivet utan dyker djupt in i den mänskliga dimensionen, där vänskap och kärlek är centrala teman.

Sörgården
Karl och Astrid på hans 75-årsdag.

För besökarna finns det en möjlighet att slå sig ner i ett litet rum och ta del av bilderna genom ett bildspel. Denna presentation liknar en vacker film, där varje bild berättar en del av den större berättelsen om Astrid och Karl Blixths liv. Bilderna  ger en känsla av närhet utan att vara påträngande, och gör det möjligt för betraktaren att dröja kvar vid varje ögonblick och verkligen förstå djupet i varje fotografi.

Historiska paralleller

För den generation som vuxit upp med Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” är det lätt att dra paralleller mellan skildringarna av småbrukarna i dessa verk och livet på Sörgården. Den nära samhörigheten och beroendet av varandra, som finns mellan Karl Oskar och Kristina, speglas i relationen mellan Astrid och Karl. Ramvikens bilder visar hur deras gemensamma styrka och engagemang har format deras liv och arbete.

Efter att ha besökt utställningen kan man fortsätta resan genom att besöka Sörgården i Varnhem. Här kan man vandra genom det vackra Vallelandskapet och se de åkrar där generationer av småbrukare har skapat sitt livsuppehälle. Landskapet speglar mer än 1000 år av hårt arbete och omsorg om jorden, och vid gården finns ett träd som hade passat för Kristina i Duvemålas gunga, även om det specifika trädet kanske inte är en astrakan.

Sörgården
Sörgården idag.

En del av Sveriges historia

Bo Ramvikens fotografier är inte bara vackra konstverk, de är också en viktig del av Sveriges jordbrukarhistoria. De berättar om de generationer som slitit och arbetat tillsammans, som byggt sitt liv på gemenskap och hårt arbete. Dessa bilder påminner oss om de stora bördor som axlar burit och de händer som nötts till blåsor vid spinnrockar, och hur dagens frukter kan plockas tack vare det arbete som lagts ner av dem som gått före oss.

Fotoutställningen på Bladhska galleriet är en hyllning till dessa liv och en påminnelse om den historia som format vårt samhälle. Det är en utställning som rör vid hjärtat och lämnar ett bestående intryck.

Utställningen fortsätter till den 7 juli.

 

Verifierad av MonsterInsights