Ett tufft år för bostadsmarknaden: Men i Skaraborg planeras för tillväxt!

Ett tufft år för bostadsmarknaden har passerat men 2024 ser bättre ut, och för Skaraborg finns stora och positiva händelser vid horisonten.

 

Bostadsmarknaden har lagt ett tufft år bakom sig, men horisonten för 2024 ser ljusare ut. Under de senaste fem åren har något unikt inträffat i Skara – privata byggherrar har för första gången på 15 år visat intresse för att uppföra nya bostäder. Tyvärr dämpades optimismen under 2023, då marknaden kylde av och flera planerade projekt stannade upp. En vändpunkt kan dock vara på väg då det förväntas att Volvos kommande batterifabrik i Mariestad kommer att öka efterfrågan på bostäder i Skara och Skaraborg.

Nationellt sett var 2023 ett år präglat av iskyla på bostadsmarknaden. Krig, inflation, lågkonjunktur och ökade hushållskostnader resulterade i att många människor stod stilla i sina boendesituationer, hindrade av ekonomiska bekymmer och osäkerhet inför framtiden.

Även om 2023 var det sämsta året för bostadsflyttar sett till antal sedan den ekonomiska kraschen på 90-talet, avslutades året på cirka 150 000 affärer. Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling, pekar i ett pressmeddelande på ett betydande uppdämt flyttbehov, vilket ger hopp om en ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Prisutvecklingen har varit en het potatis under året, men enligt Wikander är en 10–15% prisjustering över året relaterat till pandemins extraordinära år en normal anpassning. Det intressanta är att, trots att priserna stabiliserades under våren, har säljare och köpare haft svårt att mötas. Wikander understryker att i samma marknad spelar prisnivån egentligen ingen större roll för de flesta säljare och köpare.

Oro och ökade kostnader har satt sin prägel på bostadsmarknaden. En markant ökning av boendekostnaderna under 2023, med styrräntan som steg över 18 månader från minusränta till dagens 4 procent, har skapat en utmaning för många hushåll. En eftersläpning i effekten av tidigare räntehöjningar, kombinerat med oförändrade månadsavgifter för många bundna lån, har ökat på bekymren.

Trots detta finns ljusglimtar. Under andra halvåret ökar visningsaktiviteten och fler villor säljs, vilket tyder på en gradvis återhämtning. Erik Wikander betonar behovet av att se framåt och förbereda sig för 2024. Han förutspår att bostadspriserna kommer att börja stiga i takt med en minskande styrränta, men medger att stora prisökningar inte förväntas med tanke på den fortsatt sköra ekonomin.

Skaraborg samarbetar

För bostadsmarknaden 2024 förväntas en successiv normalisering av affärsvolymer. Det förväntade långsiktiga uppdämda flyttbehovet, tillsammans med nya livsstilsdrivna flyttar, kan ge upphov till en ketchupeffekt och därmed skapa en bostadsbrist.

Bostadsmarknaden står inför nya krav. Efterfrågan riktas nu mot smarta kvadratmeter och energieffektiva bostäder i gott skick, med minimala renoveringsbehov. Den moderna bostaden, mindre krävande och anpassad till klimatförändringar, tar över från den traditionella drömmen om sekelskifteshuset.

Problemen sträcker sig dock bortom individuella boenden. Med nyproduktionen helt avstannad hotas industrins tillväxt av kommande bostadsbrist. Lösningen kräver enligt Erik Wikander en bred samverkan, inklusive kommuner, byggherrar och politiska beslut. Snabbare planprocesser, rimliga markpriser och en aktiv bostadsmarknad är avgörande för att säkerställa rörlighet och ekonomisk stabilitet i hela landet.

Skaraborgs kommunalförbund har ett pågående arbete kring bostadsförsörjningen som har syftet att möta de behov som bla Wikander lyfter, och möjliggöra för Skaraborgs kommuner att möta den förutspådda tillväxten på ett sätt som gynnar nuvarande och blivande invånare.

Foto: Svensk Fastighetsförmedling 

Verifierad av MonsterInsights