EU-förbud: Brukar du elda när du vårstädar trädgården?

EU-direktiv förbjuder eldning av trädgårdsavfall: Satsa istället på kompostering är uppmaningen.

Om du brukar bränna ditt trädgårdsavfall efter vårstädningen kan det vara dags att tänka om. Enligt det senaste EU-direktivet bör avfallet nu komposteras eller lämnas till en avfallsstation, Naturvårdsverket.

Det nya direktivet, som trädde i kraft den 1 januari i år, fokuserar på återvinning. Att förhindra avfallsförbränning blir en indirekt effekt.

Reglerna kring eldning är beroende av syftet med brasan. Om du till exempel fäller ett träd för att använda det som ved, är det tillåtet att elda. Men om du vill bli av med avfallet bör det återvinnas.

Det finns dock möjlighet till undantag, som kommunen kan besluta om. Det kan gälla om avståndet till en avfallsstation är stort eller svårtillgängligt. I sådana fall rekommenderas det att kontakta kommunen för att begära ett undantag.

För dem som bryter mot förbudet att elda blir konsekvenserna upp till kommunen att avgöra. Dock är det inte nytt att begränsningar kring eldning införs av kommuner eller länsstyrelser, särskilt under torra perioder.

Naturvårdsverket uppmanar alltid att rådfråga kommunen för att få klarhet gällande regler kring eldning

Verifierad av MonsterInsights