Fler fall av människohandel upptäcks

Fler fall av människohandel upptäcks i Sverige enligt Migrationsverket

Enligt Migrationsverkets senaste rapport har antalet upptäckta fall av misstänkt människohandel ökat markant under 2023, jämfört med tidigare år. Totalt identifierades 576 fall, vilket är en betydande ökning från 515 fall år 2022 och 261 fall år 2021. Myndigheten betonar framför allt en ökning inom ärenden relaterade till arbetstillstånd.

För Migrationsverket har arbetet mot människohandel varit en prioritet, och de har fått uppdrag från regeringen att intensifiera insatserna. År för år har myndigheten genomfört kompetenshöjande åtgärder för att bättre kunna upptäcka och bekämpa misstänkta fall. Resultatet av dessa ansträngningar är tydligt i den stigande kurvan av identifierade fall.

Enligt rapporten var bärplockarbranschen den mest drabbade sektorn, där nästan 230 fall av misstänkt människohandel upptäcktes under 2023. Migrationsverket kommer fortsätta sitt samarbete och arbete med denna bransch för att bekämpa problemet effektivt.

Verifierad av MonsterInsights