Fler fortsätter jobba efter pensionsåldern

Det blir allt vanligare att man fortsätter att jobba trots att man nått pensionsåldern visar ny statistik från SCB.

Antalet äldre som fortsätter att arbeta efter att ha nått pensionsåldern har fördubblats under de senaste 20 åren, enligt en nyligen publicerad rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt rapporten har äldre män en högre sysselsättningsgrad än äldre kvinnor.

Louise Stener, en av rapportförfattarna och statistiker på SCB, förklarar att andelen äldre som arbetar mellan 65 och 74 år har ökat från 10 procent år 2001 till 20 procent år 2023. I åldersgruppen 75–89 år var sysselsättningsgraden 7 procent år 2023.

Även om fler äldre arbetar har inte arbetstiden förändrats betydligt. Män arbetar fortfarande fler timmar än kvinnor, och kvinnorna tenderar att välja deltidsarbete även efter 65 års ålder.

Enligt Louise Stener finns det också en ökning av äldre som aktivt söker arbete, där andelen äldre arbetslösa har fördubblats jämfört med för tio år sedan.

Det konstaterades att äldre kvinnor oftare har fasta anställningar jämfört med män, men att anställningsformen förändras med åldern, där fler kvinnor övergår till tidsbegränsade anställningar och fler män blir företagare.

Även om ålder inte verkar vara en avgörande faktor för vilken bransch man är sysselsatt inom, skiljer det sig åt mellan könen. Äldre kvinnor är oftare sysselsatta inom vård och omsorg, medan äldre män tenderar att arbeta inom finansiell verksamhet, företagstjänster samt lantbruks- och trädgårdsyrken

 

Foto: News Øresund Johan Wessman cc by sa 3.0

Verifierad av MonsterInsights