Varningar från SMHI för Skara

SMHI har utfärdat nya vädervarningar för Skara och Skaraborg

 

SMHI har utfärdat varningar för ishalka i Skara och höga vattenflöden i stora delar av Skaraborg. Räddningstjänsten har påbörjat insatser för att hantera översvämningar.

I och med de aktuella varningarna från SMHI uppmanas invånarna i Skara och omkringliggande områden att vara extra försiktiga på grund av den förväntade ishalkan. Samtidigt rapporteras om höga vattenflöden som orsakar problem i olika delar av Skaraborg.

Räddningstjänsten har redan påbörjat insatser för att hantera en översvämning  i ett trädgårdsområde där vattnet utgör en potentiell risk för fastigheter.

Invånarna uppmanas att hålla sig informerade om väderläget och att följa de aktuella råden och direktiven från myndigheterna för att minimera riskerna.

Verifierad av MonsterInsights