Företagen har sagt sitt om Skara!

Skara stärker företagsklimatet och klättrar i rankningen.

Skara har tagit ett kliv framåt när det gäller företagsklimatet och har klättrat i Svenskt Näringslivs årliga rankning. Denna framgång tillskrivs den intensifierade dialogen och samverkan mellan kommunen och näringslivet. ”Vi är tacksamma över att företagarna i Skara vill samverka och hjälpa oss utveckla kommunens service”, säger Per Janson (M).

En nyckel till framgången har varit de regelbundna företagsbesöken, där tjänstemän, förtroendevalda och företagare möts för att diskutera idéer och driva utvecklingsarbete. ”Det är roligt att samverkan mellan skola och arbetsliv hör till det som lyft ordentligt,” säger Mia Nilsson (M), kommunfullmäktigeledamot. ”Det bidrar både till utbildningarnas kvalitet och till den framtida kompetensförsörjningen, vilket många företagare ser som en viktig fråga.”

En annan betydande förbättring är inom kommunens upphandlingar. Kommunen har arbetat fram nya strategier och riktlinjer som förenklar processen och gör det lättare för det lokala näringslivet att lämna anbud. ”Det här är jätteviktigt,” säger Per Janson. ”Upphandlingen måste fungera väl för att invånarna i Skara ska få bästa kvalitet för pengarna och för att våra företagare ska ha bra villkor för att delta.”

Provektor
Provektor har just fått företagsbesök

Ett konkret exempel på ett framgångsrikt företag i Skara är Provektor. Företaget, som grundades 1949 av Sven Johansson, har vuxit betydligt sedan åttiotalet och bytte namn till Provektor 2010 för att spegla sin breddade verksamhet. VD Elisabeth Nordberg berättar att de firar 75 år i år och planerar en stor jubileumsresa till Göteborg för alla 1000 anställda.

Provektor
Provektor hör till Skaras äldsta företag. På kartan ser man alla ställen i världen där man har gjort installationer.

Vid besök hos Provektor berättade Nordberg att de firar stora order med att ringa i en klocka, vilket skapar en stark företagskultur. Provektor har gjort installationer världen över, tack vare Krister Kihlström som ledde företagets internationella expansion.

Trots framgångarna på flera områden finns det fortfarande utmaningar. ”Tyvärr var kommunpolitikernas attityd en av bara två punkter där Skara sjönk i år,” säger Per Janson. ”Det innebär att såna här besök blir ännu viktigare. Vi politiker måste samarbeta över partigränserna för att lyssna in våra företagare och utveckla Skara tillsammans. Det måste vara vägen framåt.”

Samarbetet mellan kommunen och näringslivet i Skara visar hur dialog och gemensamma ansträngningar kan leda till betydande förbättringar. Genom att fortsätta på denna väg ser framtiden ljus ut för Skaras företagsklimat och tillväxt.

Verifierad av MonsterInsights