Evenemang: Skara bjuds på fascinerande historier om arvet efter Gustav Vasa

Den 6 december kl. 18:30 kommer Stadshusets aula att vara skådeplatsen för en föreläsning av historikern och forskaren Alexander Isacsson från Örebro universitet. Värd för evenemanget är Skara humanistiska förbund. Isacssons föredrag kommer att belysa arvstvisterna som uppstod efter Gustav Vasas regeringstid och det komplicerade skapandet av hertigdömen för hans yngre söner.

Gustav Vasas tid anses ofta vara grunden för den moderna och starka svenska staten. Trots detta väcker hans beslut i testamente om att göra sina yngre söner till hertigar, var och en med egna territorier, frågor om hur detta harmonierar med idén om en enad kungamakt. Isacssons föreläsning kommer att kasta ljus över dessa paradoxer och ge inblick i 1500-talshertigarnas roll och dess påverkan på den svenska politiken.

Under föredraget kommer publiken att introduceras för några av dessa fascinerande hertigar. Hertig Johan, som tog tronen från sin bror Erik XIV, kommer att sättas i fokus, liksom den svårt sjuka hertig Magnus på Vadstena slott. Hertig Karl, som segrade över sin brorson Sigismund i ett inbördeskrig, och hertig Johan av Östergötland, som avsade sig sina rättigheter till kronan, kommer också att vara centrala figurer. Dessutom kommer föreläsningen att utforska hertig Karl Filip, som fann sitt öde under ett fälttåg med sin bror Gustav II Adolf.

Isacssons forskning, som tydligt framgår i hans doktorsavhandling ”Defining Dukeship,” fokuserar på den tidigmoderna kungamakten i Sverige under åren 1556-1622. Genom att analysera svenska hertigar och dynastibildningen under denna period ger Isacsson en djupare förståelse för de komplexa relationerna mellan familj, stat och politik under Gustav Vasas eftermäle. Föreläsningen erbjuder en unik möjlighet att fördjupa sig i historien och utforska de dynamiska krafterna som formade Sverige under denna avgörande period.

Verifierad av MonsterInsights