Höga halter av PFAS upptäckta i Skara!

En nyligen genomförd miljöteknisk utredning avslöjar höga PFAS-halter på brandövningsplatsen Ekängen söder om Skara. Det tidigare använda brandsläckningsmedlet har orsakat föroreningar, och kommunen tar nu initiativ till undersökningar av eventuell spridning till närliggande vattenflöden.

Karta skara
Karta:Skara kommun

Markus Wästefors, chef på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, kommenterar att ”vi misstänkte föroreningar på området och därför har denna rapport tagits fram. Nu fick vi tyvärr våra misstankar bekräftade och kan börja arbeta för att begränsa förekomsten.”

Det misstänkta källan till PFAS-föroreningen är brandskummet som användes på övningsplatsen fram till 2007. Enligt Wästefors har tekniska förutsättningar och medvetenheten om PFAS ökat nationellt, vilket har lett till upptäckten av fler förorenade områden runt om i landet.

Varför har det tagit så lång tid att upptäcka detta?

Wästefors förklarar att ”många år har passerat från det att brandskummet förbjöds och lämnades in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Anledningen är att det hänt mycket inom forskningsområdet där förutsättningar att undersöka och hantera spridning av PFAS ökat ordentligt.”

För att utesluta spridning erbjuder kommunen nu provtagning av brunnar på närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att få information direkt från kommunen genom telefonsamtal och post.

Arbetet med att hantera föroreningen och begränsa eventuell spridning påbörjas nu, medan forskning och medvetenhet om PFAS-effekter på hälsan fortsätter att utvecklas.

Verifierad av MonsterInsights