Förlängt anställningsstopp! Beslut i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Förlängt anställningsstopp och förlängda anställningsrestriktioner beslutades på årets första sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har inlett året med ett beslut under sitt första sammanträde, där de valt att förlänga anställningsstopp och anställningsrestriktioner genom hela 2024. Denna åtgärd väcker kritik och oro bland personal och lokalsamhället.

Under ledning av ordförande Anna-Karin Skatt (S) godkände styrelsen också årsrapporten, där de slår fast att uppdraget att omstrukturera, inklusive den kontroversiella nedläggningen av akuten i Lidköping, är slutfört. Samtidigt fortsätter debatten om nedläggningens effekter och påverkan på arbetsmiljön och patientsäkerheten i Skövde, som tagit över uppgifterna men inte lyckades få personalen att byta över i den utsträckning man hoppats på.

– Det har varit kaos och ryckigt med bemanningen. Sena schemaändringar och en otrolig stress, säger en anställd på sjukhuset i Skövde. Mängder med behandlingar och vårdinsatser går på halvfart eller värre för att det saknas folk. Det är påfrestande att veta att folk inte får den vård de behöver.

Nedläggningen av akuten i Lidköping, som en del av den övergripande omstruktureringsplanen, har varit hårt kritiserad sedan dess tillkännagivande. Många invånare ifrågasätter om det verkligen var nödvändigt och hur det påverkar möjligheten till snabb och effektiv akutvård i regionen.

Verifierad av MonsterInsights