God beredskap i Götene för att möta upp efter Sempers besked om nedläggning.

Medkänsla och respekt men också tro på  lösningar efter Sempers besked om nedläggning i Götene.

Nyheten om Sempers nedläggning av verksamheten i Götene slog ner hårt i kommunen.

– För samhället var det här en tung nyhet, men först och främst känner man ju stor medkänsla för hur det här drabbar dem som varslas och också deras familjer. Det är viktigt att snabbt ge stöd, men också att ge människor andrum att landa i detta, och ta de första samtalen med nära och kära. Men därefter finns det en god beredskap i kommunen att jobba konstruktivt med såna här situationer, säger Marcus Källander, Kommunstyrelsens förste vice ordförande i Götene.

Flera kommuner i Skaraborg har de senaste åren sett företag lämna, skala ner eller lägga ner samtidigt som andra kommit till eller byggt ut.

– Det är alltid tungt för både samhället och de människor som drabbas av nedläggningar. Men vi ser också att vi i Götene och Skaraborg lyckats väl med såna här omställningar. Genom samverkan och samarbete mellan myndigheter, kommun och näringsliv har de allra flesta framgångsrikt hittat lösningar med nya jobb och nya möjligheter. Det är en av fördelarna med att ha 15 kommuner som är vana att samarbeta och som har ett brett näringsliv som nu också är inne i en expansionsfas. Alla kommer att jobba tillsammans nu för att hitta bra lösningar framåt och det arbetet kommeratt ske med största respekt för alla som nu drabbats, avslutar Marcus Källander.

 

Foto Semper: I99pema cc by sa 

Verifierad av MonsterInsights