(M): Tillåt eldning av trädgårdsavfall i Skara!

Moderaterna i Skara föreslår ett snabbt beslut som tydliggör rätten att elda trädgårdsavfall i Skara kommun.

I ljuset av ny EU-lagstiftning och tolkningar från Naturvårdsverket har Moderaterna i Skara tagit initiativ till en förändring av eldningsreglerna för trädgårdsavfall. Inspirerade av Kungsbacka kommun föreslår de att Samhällsbyggnadsnämnden ska fatta ett generellt beslut som tillåter eldning av torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras, såsom ris, kvistar och grenar.

– Vi Moderater ser att Naturvårdsverket gått alldeles för långt i sin uttolkning och här i Skara agerar vi snabbt nu för att försöka säkerställa att alla kan göra sin nödvändiga vårstädning i trädgården, säger samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice ordförande Sture Nilsson (M) som skickat in initiativärendet.

Initiativet syftar till att underlätta för invånarna samtidigt som man tar hänsyn till miljön och människors hälsa. Enligt förslaget ska eldningen ske i en omfattning som inte stör andra, vilket kan bidra till att minska administrativa bördor och möjliggöra en smidigare hantering av trädgårdsavfall för invånarna i Skara kommun.

Sture Nilsson, Janne Nilsson, Rolf Källman och Lotta Grönlund Plöen från Moderaterna står bakom förslaget och betonar dess betydelse för Skara som en landsbygdskommun. De uppmanar till ett skyndsamt beslut så att invånarna kan hantera sina trädgårdsavfall under säsongen.

För att det ska gå att lösa frågan snabbt skriver Moderaterna i förslaget att de står bakom ett eventuellt ordförandebeslut.

Det återstår att se huruvida Samhällsbyggnadsnämndens ordförande kommer att agera utmed intentionerna i förslaget.

– Vi ser gärna att Lars Berg (C) agerar snabbt, för det är ju nu människor behöver tydliga besked och tillåtelse att elda trädgårdsavfall, understryker Sture Nilsson. Det har jag idag också sagt i klarspråk till Lars Berg.

Verifierad av MonsterInsights