Handlarna protesterar: orimliga straff!

Handlarna anser att vissa straffsatser är så orimliga att de undergräver samhällskontraktet.

Att hota personal, stjäla eller stalka i en butik kan idag leda till tillträdesförbud, att man under en viss tid inte får besöka butiken. Om man bryter mot förbudet kan det leda till böter eller upp till sex månaders fängelse.

Livsmedelshandlarna reagerar nu i ett pressmeddelande mot att straffen om man kontinuerligt begår brott som stöld och hot är desamma som straffet kan bli för den anställde som av misstag, oaktsamhet, säljer snus till en minderårig. Orimliga straff, säger man i ett pressmeddelande.

Man menar att lika straff innebär att samhället säger att brotten är lika allvarliga. Man menar att detta riskerar att undergräva legitimiteten hos lagarna och undergräva samhällskontraktet.

Verifierad av MonsterInsights