Tidigare beslut att rädda Stjärngrillen höll!

Planer på att ändra beslut om Stjärngrillen skrotas – Verksamheten säkrad i ny detaljplan

I ett välkommet beslut har samhällsbyggnadsnämnden i Skara beslutat att behålla Stjärngrillen i sin nuvarande lokalisering. Detta efter att flera år av osäkerhet och omförhandlingar kring arrendena för verksamheterna på Tullportagärdet har skapat stor oro bland näringsidkare och invånare.

Det hela började i september 2016 när den dåvarande socialdemokratiskt styrda ledningen i Skara tog beslutet i ett planprogram att utveckla en detaljplan för Tullportagärdet som skulle möjliggöra bostadsbyggande i området. När arbetet med detaljplanen några år senare skulle starta sammanföll detta med att arrendena för verksamheterna på Tullportagärdet löpte ut och skulle omförhandlas. Dialoger inleddes då med verksamheterna, inklusive Stjärngrillen, om en eventuell flytt utan att ärendet togs upp på nytt i kommunstyrelsen.

Den lokala tidningen, Nya Lidköpings Tidningen, rapporterade om risken att Stjärngrillen skulle behöva flytta, vilket ledde till att den dåvarande moderata politiska ledningen under kommunalrådet Ylva Pettersson tog upp ärendet igen för politisk behandling. Kommunstyrelsen enades om att verksamheterna på Tullportagärdet , inklusive Stjärngrillen, skulle värnas och att detaljplanearbetet skulle fortsätta i dialog med de berörda verksamheterna och att Stjärngrillen inte skulle tvingas bort.

Frågan kom upp på nytt

Efter valet 2022, under den nya centerstyrda politiska majoriteten, uppstod återigen oro bland näringsidkarna när frågan om Stjärngrillens vara eller icke vara kom upp igen.  Moderaterna stod fast vid sitt tidigare beslut att inte tvinga bort Stjärngrillen och meddelade att de inte ämnade medverka till en detaljplan som skulle göra det.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden slutligen kommit fram till ett förslag till detaljplan som tillåter Stjärngrillen och andra verksamheter att stanna kvar.

– Vi har skrivit in och ritar om planen så att den här typen av centrumverksamheter kan finnas kvar, säger Lars Berg (C) till Sklt.

– Vi var ju överens med Lars Berg 2022 när vi beslutade att rädda kvar Stjärngrillen så det var skönt att vi kunde bli överens om det en gång till, säger Sture Nilsson (M), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet har mottagits positivt av både Stjärngrillen och andra verksamheter på Tullportagärdet , och innebär att de nu kan fortsätta sina verksamheter utan ytterligare hot om flytt. Detaljplanearbetet kommer fortsätta med hänsyn till de nuvarande verksamheterna och i nära samarbete med näringsidkarna.

 

Verifierad av MonsterInsights