Hur ska Skara fira Nyår?

Under många år firades nyår i Skara genom festligheter och fyrverkerier vid stationsområdet. Ett firande som uppskattades av många, men som också åtföljdes av stök. Fyrverkerierna ifrågasattes också av de som menade att omtanke om djuren borde gå före smällarna, och miljöaspekter lyftes också.

Under pandemiåren ställdes det gemensamma nyårsfirandet in, och Skara kommun tog chansen att göra ett omtag när firandet återupptogs förra året. Då flyttades evenemanget till Djäkneplatsen och de tidigare raketerna byttes ut mot så kallat tyst fyrverkeri som ackompanjerades av musik. Ett bra iniativ var mångas reaktion!

Under nyårsnatten uppstod dock igen stök under firandet, då besökare t.ex. hade med sig egna raketer och smällare som fyrades av i folksamlingen vilket ledde till att polisen tvingades agera. Många besökare sade sig ha känt sig otrygga.

Så hur ska Skara fira nyår i år? Frågan diskuteras nu i kultur och fritidsförvaltningen, men inga beslut är tagna. Än kan alltså Skaras invånare komma med förslag. Hur tycker du att Skara ska fira nyår 2023?

Verifierad av MonsterInsights