Ingen kommunalt arrangerad nyårsfest i Skara i år – grundat i behovet av tryggare firande

Efter förra årets stökiga nyårsfirande på Djäkneplatsen i Skara har kommunen beslutat att inte arrangera något officiellt firande i år. Beslutet togs på förvaltningsnivå, som ser det som en nödvändig åtgärd för att säkerställa invånarnas trygghet.

Förra årets nyårsfirande präglades av stökighet då privatpersoner valde att ta med egna smällare till det tysta fyrverkeriet som kommunen arrangerade på Djäkneplatsen. Trots försök att skapa en säker och rolig atmosfär, ledde detta till insatser från polisens sida och en negativ upplevelse för många festdeltagare.

Politiker som Skara idag talat med betonar att beslutet att avstå från årets nyårsfirande inte har tagits lättsinnigt. Politikerna har dock inte varit tillfrågade utan beslutet har tagits på förvaltningsnivå. Eftersom frågan är av principiell art förespråkar man att nästa års fråga om nyårsfirandet tas upp politiskt för en bred dialog där även invånarna kan få uttrycka sina åsikter.

Polisen, som förra året fick agera för att hantera situationen, beklagade att det stökiga firandet skapade risker och krav på insatser. Enligt källor kan ett kommunalt arrangerat nyårsfirande vara att föredra, då det möjliggör en bättre planering för att trygga säkerheten. Från trygghetsperspektiv innebär ett uteblivet kommunalt firande att människor spontant kan samlas på platser som är svårare att förutse, vilket i sig utgör en risk.

Sammanfattningsvis hoppas man att beslutet om att inte ha ett gemensamt firande i år inte kommer att avskräcka Skaras invånare från att fira på ett tryggt och trevligt sätt. Förhoppningen är att nästa år kommer att innebära en politiskt genomtänkt och invånardriven diskussion om hur man bäst arrangerar ett nyårsfirande som både är festligt och säkert för alla.

Verifierad av MonsterInsights