Insändare: Otrygg stadskärna

Stadskärnan kan bli tryggare med gemensamt ansvar menar insändarskribenten 

Skylt om insändare

Antisociala beteenden på vägarna, särskilt i Skara’s stadskärnan, har nått en oacceptabel nivå. Ungdomar som framför sina fordon och då specifikt a-traktorer med hög musik som skapar en otrygg miljö och attraherar andra till att ägna sig åt vandalisering och skadegörelse. Dessa handlingar underminerar Skara kommuns rykte och skadar både invånarnas och besökarnas upplevelse av trygghet och välbefinnande. Föräldrarna till dessa ungdomar måste ta sitt ansvar för att förhindra deras deltagande i sådana aktiviteter, och samhället måste agera kraftfullt för att bryta detta mönster och återställa ordningen i staden Skara’s hjärta.
Det är inte bara ett problem med olämpligt beteende på vägarna; det handlar om att upprätthålla en kultur av respekt och ansvar gentemot samhället som helhet. När föräldrar ignorerar eller tolererar sina barns destruktiva beteende sviker de inte bara sina egna barn, utan också hela samhället. Polisen, skolan med barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kommunstyrelsens ordförande och vuxna måste ta till tydliga och effektiva åtgärder för att erbjuda stöd och resurser till föräldrar och ungdomar för att förebygga och adressera detta beteendemönster.

Yours sincerely

Tom

 

Verifierad av MonsterInsights