Debatt – En miljöpolitik, på riktigt

Debatt – En miljöpolitik, på riktigt

Skylt om insändare

Nyligen antog kommunfullmäktige i Skara kommun sina nya klimatlöften för 2024–2026, med ambitionen att ta ett större ansvar för miljön och bidra till en hållbar framtid. Vi i Sverigedemokraterna Skara anser att klimatfrågan är av största vikt, men vi kan inte acceptera att dessa klimatåtgärder slår negativt mot våra företag och verksamheter eller försämrar levnadsstandarden för våra kommuninvånare.

Att balansera miljöansvar med ekonomisk utveckling är en av våra största utmaningar. Kommunens klimatpolitik genomförs dock utan att beakta de negativa konsekvenserna för våra lokala företag och invånare. Vårt näringsliv, som redan kämpar med höga kostnader och byråkratiska hinder, riskerar att drabbas ännu hårdare av dessa ogenomtänkta klimatåtgärder.

Sverigedemokraterna förespråkar istället en klimatpolitik som är både effektiv och gynnsam för vår kommun. Vi vill se en aktiv dialog med näringslivet och andra berörda parter för att säkerställa att de åtgärder som genomförs inte hämmar företagandet eller försämrar levnadsvillkoren i Skara. Genom att fokusera på smarta, kostnadseffektiva och teknologiskt framåtsyftande lösningar kan vi uppnå klimatmålen utan att skapa onödiga bördor.

Det är också viktigt att lyfta fram hur majoriteten hanterade vår minoritetsremiss. Den 19 februari 2024 fick vi igenom en minoritetsremiss i kommunfullmäktige för att ytterligare behandla och utreda klimatlöftena. Men i stället för att ta vårt yrkande på allvar och ge det en rättvis behandling, ansåg det center-socialistiska styret att ärendet var färdigbehandlat utan att ge vårt yrkande den behandling det förtjänade.
Ett sådant agerande underminerar den demokratiska möjligheten att använda minoritetsremisser för att säkerställa en grundlig behandling av viktiga ärenden.

Vi yrkade i kommunfullmäktige på avslag och reserverade oss mot beslutet. Det är oacceptabelt att oppositionens verktyg för att påverka och granska beslut i praktiken avskaffas genom sådana förfaranden.

Sverigedemokraterna kommer att fortsatt strida för en hållbar framtid där både miljön och våra invånares välmående prioriteras. Vi vill göra Skara till ett föredöme för andra kommuner i att framgångsrikt kombinera miljöansvar med ekonomisk och social hållbarhet.

Ove Berlin
Gruppledare SD Skara

Verifierad av MonsterInsights