Krossa gängen i Skara. Återta det offentliga rummet !

Skylt om insändare
Skara är bildligt talat en ´död` ort kvällar och nätter. Det vill säga; ytterst få laglydiga medborgare rör sig efter gatorna och vistas på allmänna platser efter det att mörkret fallit.

Detta gäller vardag som helgdag.

Liknande observationer har jag och min hustru gjort vid de tillfällen vi vistats i stadens centrala delar vid dessa tillfällen.

Från olika håll har jag fått till mig samstämmiga och trovärdiga uppgifter om orsakerna till detta.

Gängen måste bort från det offentliga rummet!

– Det cirkulerar uppgifter om att det är två gäng som rör sig i stadens centrala delar sedan mörkret fallit. Ungdomar vittnar om att de hellre åker till Skövde för att roa sig. Istället för att riskera att råka illa ut i Skara.

Detta är ju inget som de etablerade PK tidningarna ( SkLT och NLT ) så där gärna skriver om…

– Skara kommun ligger i jämförelse med grannkommunerna förhållandevis högt till i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik från år 2022. Med 112 anmälda brott per 1000 innevånare. En föga hedrande ´ledartröja´.

En del har gjorts från kommunens sida genom åren. Bland annat genom ett brottsförebyggande arbete i form av ett `Medborgarlöfte´. Kortfattat innebär detta en form av samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten. En utvärdering av detta vore på sin plats.

Dags att förnya löftena, med skärpningar!

– Nu är det dags att förnya löftena, och till dessa infoga tydliga skärpningar – med tidsgränser- så att det blir lite ´verkstad´.Det är hög tid att `riva av plåstret´. En gång för alla!

Skrida från ord till handling. Med en glasklar målsättning. Det offentliga rummet måste återtas och gängen måste bara bort i enlighet med det lagstiftningen medger. Så här kan vi inte ha det längre!

Varnhemsbo

Verifierad av MonsterInsights