Insändare:Varför uppstår brott?

Varför uppstår brott och vilka åtgärder är effektiva frågar sig insändarskribenten 

Skylt om insändare

Varför uppstår brott?

Brott sker inte slumpmässigt till platsen eller tidpunkter på dygnet utan det finns olika kopplingar som sammanbinder gärningen.

Tillfället för att begå ett brott kan kopplas ihop med hur gärningsmannen/männen rör sig i samhället.

Vardagsbrottsligheten i Skara kommun som stöld, skadegörelse och inbrott är förknippad med vardagens rutiner och situationer. 

Det finns tre förutsättningar för att ett brott skall begås, en motiverad gärningsman, ett lämpligt föremål eller offer och avsaknaden av att någon som ser. 

Som kommun så kan vi påverka utformningen av den fysiska miljön genom att öka upptäcktsrisken när någon begår brott genom kameraövervakning, klippa häckar som omger parkeringsplatser samt belysning.

Är du fastighetsägare så kan du hjälpa till med att röja buskar och träd för att öka sikten på din mark.

Äger du ett försäljningsställe, kiosk eller företag kan du hjälpa till att kontrollera omgivningen och avlägsna skräp, bråte som hamnat vid din dörr.

Som medborgare kan man vara en del i att få en tryggare omgivning genom att anmäla om gatubelysningen inte fungerar, klotter på elskåp eller fastigheter (allt klotter bör fotograferas och dokumenteras samt kränkande budskap polisanmäls), glaskross på gata, gång- och cykelväg (om du kan är viktigt att du sopar upp så fort som möjligt), ta upp glasflaskor som ligger längs gatorna och kasta det i glasåtervinningen eller ta hem flaska.

Vi behöver gemensamt öka den sociala kontrollen över platserna där vi bor, att ta en kvälls promenad runt bostadsområdet och samtidigt stärks den sociala gemenskapen när vi möts på promenaden. Personer som inte tillhör gemenskapen eller inte bor där upptäcks lättare vilket försvårar brott.

Det skall var tryggt att bo i Skara kommun, du kan vara den som skapar trygghet med enkla medel.

Klotter med förkortningen FTP, krossade fönster på bostadshus och nu senast bilbränderna och förstörda däck är brott som kan klaras upp av innevånarna i Skara kommun för informationen om vem som har gjort det finns nära er.

Trygghet för alla innevånare börjar med dig!

Vi Skara moderater arbetar med fokus på platser som upplevs som särskilt otrygga, under mandatperioden så har vi tillsammans med alliansens partierna låtit sätta upp kameror runt stationsområdet.

Vi har under innevarande mandatperiod åstadkommit politisk representation i BRÅ för att snabbare kunna gå från ord till handling.

Intensifierat samarbeten mellan skola, socialtjänst och polisen för att fånga upp synliga tecken på brott, antisocialt beteende och civil oordning.

 

mvh Tommy Schalén 

 

Mvh Tommy Schalén
Verifierad av MonsterInsights