Katedralskolan: ”IB var min biljett ut i världen!”

Katedralskolans International Baccalaureate (IB)-program har över lång tid nått resultat över internationellt snitt och skickat studenter ut till världens bästa universitet. Erik Hammar tog sin examen 2011. Hur ser han på IB idag?

Katedralskolans International Baccalaureate (IB)-program har bekräftats som en utbildning av mycket hög kvalitet i den senaste granskningen från International Baccalaureate Organisation (IBO) skriver kommunen i ett pressmeddelande. I en tid då nationella gymnasieprogram kämpar med sjunkande resultat, visar IB-programmet nationellt istället upp en imponerande internationell standard utan tecken på betygsinflation.

Med examensresultat som över tid överstigit  det internationella genomsnittet har IB-programmet på Katedralskolan visat sig vara en pålitlig utbildningsväg av hög kvalitet. Detta står i kontrast till de oroande resultaten för svensk skola, som enligt Pisa-rankningen tyvärr halkar efter. En elev som tog examen 2011 var Erik Hammar från Skara. Han kom direkt efter sin examen från IB på Katedralskolan in på universiteten i Oxford och Harvard, och valde att läsa PPE (Philosophy, politics and economics) I Oxford, en utbildning som tex en lång rad brittiska premiärministrar gått före honom. Erik Hammar gick sedan vidare till LSE ( London School of Economics) och bor och jobbar nu i London.

Läromedel och fortbildning

Elever och lärare på IB-programmet påpekar ofta vikten av externa examinationer som en central del av utbildningens kvalitet. Denna metod garanterar objektiva betyg utan inflation och främjar ett samarbete mellan lärare och elever för att nå utbildningens mål. Granskade läromedel av hög kvalitet och kontinuerlig fortbildning för alla lärare i IBO:s regi är andra faktorer som lyfts.

– Incitamentstrukturerna är de rätta för både lärare och elever, säger Erik Hammar. Vi behöver mer av detta i svensk skola enligt min mening.

IB programmet koncentrerar sig på en mindre mängd ämnen än de nationella gymnasieprogrammen, istället får eleverna fler timmar i varje ämne och kan nå högre nivåer. Programmet innehåller också en kärna av vetenskapsmetodik och obligatoriska inslag av samhällstjänst.

Sedan IB-programmet startade 2006 har det öppnat dörrar för elever i Skara att nå internationella högskolor och karriärmöjligheter. Examensinnehavare från Katedralskolans IB-program återfinns nu i olika yrkesfält runt om i världen, efter att ha kommit in på universiteten i Cambridge, Oxford och Harvard tex. Statistik visar också att studenter med en examen från IB i hög grad klarar sina universitetsstudier.

– IB var min biljett ut i världen. Jag förstod det knappast när jag påbörjade utbildningen, men utan den har jag svårt att se att jag skulle kommit in på skolor som Harvard, Oxford, och så vidare. IB gjorde det möjligt. Det var inte bara det att IB i sig var en bra utbildning – den är också utformad på ett sätt som tillåter och uppmuntrar studenterna att prestera på deras egen toppnivå, säger Erik Hammar.

Katedrals IB program har granskats

Den nyligen avslutade IBO-granskningen, motsvarande en skolinspektion och utförd vart femte år, bekräftar att IB-programmet på Katedralskolan upprätthåller hög kvalitet och möter IBO:s strikta krav. Enligt rapporten går skolans genomförande av utbildningen i linje med IB-programmets höga standarder och praxis, och inga allvarliga brister har identifierats.

Ib
Fredrik Bäck och Tom Woodgate är lärare på IB

– Rapporten är en bekräftelse på att vi skapar goda förutsättningar för att våra elever ska lyckas och att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Vi har även identifierat utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med, säger Tom Woodgate, lärare och IB koordinator på Katedralskolan i Skara.

Även om söktrycket till IB-programmet har minskat, understryker Katedralskolans personal vikten av att tydliggöra programmets värde som en ”språngbräda in i framtiden” för unga människor. Inte bara för att förbereda dem för internationella möjligheter, utan också för att stärka kompetensförsörjningen i närområdet.

 

 

Foto: Fredrik Bäck och Tom Woodgate är lärare på IB programmet. Fotograf: Skara kommun..

 

Verifierad av MonsterInsights