Katedralskolan platsar inte bland Skaraborgs 10 bästa gymnasieskolor.

Som SLA var först med att rapportera om finns det nationell statistik som visar på hur väl gymnasieskolorna i Skaraborg lyckas med sina uppdrag. På första plats hamnar Volvogymnasiet i Skövde som är ett attraktivt förstaval för många elever. Där har man uppnått höga medelbetyg och en hög andel elever som klarar sin examen. Arbetsmarknaden efter utbildningen ser också god ut, och kan gynnas av de stora företagsetableringar som är under uppbyggnad i Skaraborg.

På andra plats kommer De la Gardiegymnasie i Lidköping, en gymnasieskola som haft stor tillväxt över tid och som lockar elever med ett brett utbud och även uppnår goda resultat enligt Skolverkets statistik.

I tät följd kommer sedan Licron, Västerhöjd, Vänergymnaset, Ålleberg och Vadsbo.

Katedralskolan i Skara finns inte med på listan över de tio främsta gymnasieskolorna i Skaraborg.

Skara representeras istället av Olinsgymnasiet, som återfinns på plats 10.

 

Verifierad av MonsterInsights