KLART: Ny löneenhet och inköpscentral för Skara tillsammans med V6!

Skara och Götene sköter idag löner tillsammans genom en löneenhet som är placerad i Götene och som styrs av en gemensam nämnd med politiker från de båda kommunerna.

I Kommunstyrelsen igår onsdag beslutades i enighet att den här enheten och nämnden ska läggas ner, och istället ska en ny lönenehet bildas i Lidköping. Den nya enheten ska inte bara sköta lönerna åt Skara och Götene, utan även åt Essunga, Grästorp, Vara och Lidköping. Tillsammans bildar de här sex kommunerna en samverkan som heter V6. I V6 samarbetar kommunerna kring besöksnäring, miljöfrågor och annan utveckling.

Sedan tidigare har Skara köpt upphandlingstjänsten av Lidköping genom avtalssamverkan. I KOmmunstyrelsen beslutades nu enigt att V6 tillsammans ska ha en inköpscentral i Lidköping som sköter upphandling åt alla sex kommunerna.

Tanken med de nya besluten om samverkan är att det ska bli effektivare och billigare för kommunerna att hantera löner och upphandling. Man vill också försäkra sig om kompetensförsörjning genom att samverka.

Kommunstyrelsen i Skara beslutade också om att ge tilläggsuppdrag till kommundirektören att utreda hur verksamheterna kan ställa krav på upphandling på så sätt att invånarna i Skara får bästa kvalitet för varje skattekrona. Man gav också kommundirektören i uppdrag att utreda hur upphandlingen och samarbetet i V6 bäst ska styras, så att Skara och samarbetskommunerna får största nytta av samverkan. Tillägget formulerades av kommunalrådet Gunilla Druve Jansson på förslag från oppositionsrådet Ylva Pettersson och besluten togs sedan i enighet.

De slutliga besluten i de här ärendena kommer att fattas i Kommunfullmäktige i varje kommun.

Verifierad av MonsterInsights