PFAS: Mätningarna klara i Skara!

PFAS i Ekängen

Nu är mätningarna klara efter att PFAS föroreningar upptäckts i Skara.

Efter avslutade mätningar vid brandövningsplatsen Ekängen söder om Skara har resultatet av PFAS-föroreningarna i områdets brunnar blivit klara. Trots att vissa brunnar visar förhöjda nivåer av  PFAS överstiger ingen av dem dricksvattengränsvärdena.

Markus Wästefors, chef på Samhällsskydd mellersta Skaraborg, kommenterar: ”Det är viktigt att vi nu har fått insikt i föroreningens omfattning och riktning för att kunna vidta åtgärder för hantering.”

Orsaken till PFAS-föroreningen härstammar från brandsläckningsmedel som användes fram till 2007. Kommunen har genomfört undersökningar för att kartlägga eventuell spridning via vatten. Resultatet visar att brunnar på två fastigheter överskrider gränsvärdena.

Wästefors tillägger:

– I de två drabbade fallen har fastighetsägarna informerats och vi strävar efter att hitta lämpliga lösningar. Samtidigt fortsätter vi att aktivt arbeta med att hantera föroreningen på brandövningsplatsen.

Det kommunala dricksvattnet i Skara påverkas inte av denna förorening

 

Foto: Skara kommun

Höga halter av PFAS upptäckta i Skara!

Verifierad av MonsterInsights