Klostergatan avstängd för vattenledningsbyte

Klostergatan avstängd för vattenledningsbyte

I Skara pågår just nu ett omfattande arbete med att byta ut gamla vattenledningar på Klostergatan, utanför Munken. Gatan har stängts av för att Skara Energi ska kunna genomföra detta projekt. Arbetet kommer att ta cirka fyra veckor, uppdelat i två faser.

Första fasen av arbetet pågår fram till vecka 30, då det görs en paus för semestern. Efter semestern återupptas arbetet och slutförs. Under pausen kommer vägen att göras farbar igen för att minimera påverkan på trafiken.

Koordinerat med andra projekt

Arbetet samordnas med Service och Tekniks renovering av samma del av Klostergatan för att undvika onödiga störningar. Detta innebär att båda projekten kan genomföras samtidigt, vilket minskar påverkan på stadens centrum.

Vattenledningarna under Skaras gator har inte bytts ut på över 100 år. Trots att rören är av hög kvalitet har tiden satt sina spår, och det är nödvändigt att förnya dem. Skillnaderna mellan gamla och nya rör ligger mest i materialen och metoderna för att sätta ihop dem. Tidigare användes bly, medan dagens rör svetsas samman.

Arbetet påverkar främst biltrafiken, men det går fortfarande att ta sig förbi arbetsområdet till fots. Skara Energi har under tiden fått åtgärda ett antal läckor, vilket visar på behovet av denna uppgradering. Projektet genomförs bit för bit för att undvika att stänga av hela stadens centrum.

Verifierad av MonsterInsights