Efter sex år: Fortfarande inga betongsuggor!

Sex år efter att Kommunfullmäktige beslutade att det skulle tas fram betongsuggor utformade för Skara finns det fortfarande inte ens ett förslag.

2018 beslutade kommunfullmäktige efter en motion från Lars Berg att Skara skulle ta fram betongsuggor som skulle kunna försköna Skara och förstärka stadens identitet. Liknande suggor finns tex i Visby föreställande Gutefår, i Gävle föreställande Gävlebocken och i Luleå föreställande en björn.

Betongsuggorna skulle kunna ersätta de trista betongsuggor som nu återfinns tex på parkeringar och vid Olins park.

Flera olika förslag har diskuterats, senast att göra en modell av Krönikebrunnen som numera inte är belagd med upphovsrätt.
I KS igår informerades om att det fortfarande inte ens finns ett förslag på utformning utan efter sex år meddelade Lars Berg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, att man jobbar med frågan.

 

Foto: ChrisPsi cc by 3.0

Verifierad av MonsterInsights