Kommunal varslar om strejk!

Kommunal meddelar om potentiell strejk – Skara kan komma att drabbas.

De senaste avtalsförhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona har nått en återvändsgränd, med strejkvarsel som ett möjligt resultat. Om parterna inte når en överenskommelse inom tio dagar kan detta få konsekvenser för Skara och dess invånare.

För invånarna i Skara och Götene kommun kan detta innebära konsekvenser, särskilt inom köksverksamheten. Det är ännu oklart hur många tjänster som kan komma att påverkas av en eventuell strejk.

Under förhandlingarna har Kommunal framfört krav på struktur och punktlighet i löneutbetalningar samt åtgärder för att skapa mer hållbara arbetstider och förbättra viloregler för viktiga verksamheter som räddningstjänst och LSS. Trots detta har SKR inte bemött Kommunal på ett sätt som de anser vara godtagbart.

”Vi befinner oss i en ekonomiskt utmanande tid där både arbetsmiljön och de ekonomiska förutsättningarna för våra medlemmar försämras. Att inte kunna föra pragmatiska förhandlingar i en sådan situation är oroande”, säger Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal, i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna strandade när Kommunal inte kunde acceptera motpartens bud, som även hade utannonserats som slutbud. Om parterna inte når en överenskommelse inom tio dagar kommer strejk att bli verklighet.

Foto: Kommunal

Verifierad av MonsterInsights