Skara Äldrehem begär ett borgensåtagande av kommunen på 91 miljoner för investeringar i Victoriagården och Ardalagården.

Ylva Pettersson Elisabeth Svantesson

Föreningen KHF Skara Äldrehem, som äger och förvaltar äldrebostäder i Skara kommun, ansöker om ett utökat borgensåtagande på 90 miljoner kronor från Skara kommun. Syftet är att möjliggöra renoveringar och investeringar i Viktoriagården och Ardalagården för att uppfylla kommunens nya behov och säkerhetskrav.

I sin roll som stöd för kommunen strävar föreningen efter att smidigt lösa lokala vård- och boendemässiga behov utan att belasta kommunens drifts- och investeringsbudget. Föreningen, med  kommunen och Riksbyggen som huvudaktörer, äger och förvaltar flera fastigheter, inklusive Vallehemmet, Malmgården, Ardalagården, Viktoriagården och Frejan.

En förstudie, ”FAS 1 – Förstudie”, presenterar behovet av renovering av Viktoriagården hus CD för att anpassa lokalerna efter kommunens nya krav. Budgetpriset för denna ombyggnation uppgår till 71,1 miljoner kronor, enligt utredningen.

Förutom renoveringen av Viktoriagården behöver föreningen investera i Ardalagården för att ersätta det fjärrvärmenätverk som kommer att stängas ner 2024. Dessutom krävs en ny värmekälla, en sprinkleranläggning och brandspjäll i ventilationen för att uppfylla dagens brandsäkerhetskrav. Enligt bilaga 2, ”Underlag till sprinkler och värmeanläggning på Ardalagården”, belöper sig denna investering till 16 miljoner kronor.

Mot bakgrund av dessa behov och investeringar ansöker KHF Skara Äldrehem om ett utökat borgensåtagande på 90 miljoner kronor från Skara kommun för att säkerställa fortsatt kvalitet och säkerhet i äldrebostäderna.

  • Begäran ska nu behandlas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.h
Verifierad av MonsterInsights