Krönikebrunnen blir en symbol för Skara, och fler konstverk ska få skyltar!

Att Skara har en rik och unik historia ville Johan Hjertén och Richard Pettersson (M) skulle tas tillvara i en motion där de påpekade att upphovsrätten för Krönikebrunnen löpt ut och konstverket därför kan synliggöras på fler sätt.

Kommunfullmäktige höll enigt med om detta och Kultur och fritidsnämndens ordförande Frans Persic ansåg att motionens förslag om informationsskylt till Krönikebrunnen var så bra att den bör tillämpas på fler offentliga konstverk i Skara, gärna med QR koder.

Johan Hjertén tackade för att motionen fick bifall av fullmäktige och passade på att berätta lite om historierna som skildras på Krönikebrunnen. I surret under ajourneringen för fika nämndes möjligheten att använda Krönikebrunnen som prototyp för de betongsuggor som Skara beslutat ska tas fram. Kanske kommer Krönikebrunnen att dyka upp i nya former och på nya platser i Skara.

Verifierad av MonsterInsights