(M): Nu fylls polisens verktygslåda på.

Den 1 februari trädde den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Skaraborg och Sverige, skriver Gunnar Strömmer (M), Louise Meijer (M), Charlotte Nordström (M) och Sten Bergheden (M).

Skylt om insändare
Moderaterna har sedan 2017 drivit frågan om zonförbud, det vill säga preventiva vistelseförbud. Detta var en av de första mönsterbrytande åtgärderna för att stoppa de kriminella gängen som Moderaterna presenterade.

Just nu pågår den omläggning av kriminalpolitiken som vi har lovat väljarna. Den moderatledda regeringens plan består av tre delar: Slå mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till gängen.

Mot bakgrund av höstens våldsvåg tidigarelades flera centrala reformer i kampen mot den organiserade brottsligheten. Månad för månad blir det därför nu svårare att vara kriminell i Sverige. Vid årsskiftet dubblades straffen för otillåten hantering av vapen och sprängmedel. Och nu i februari kommer ett nytt avgörande verktyg på plats: preventiva vistelseförbud.

Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan nekas tillträde till att vistas inom vissa områden. Genom att förbjuda personer som kan befaras främja kriminella nätverks brottslighet i ett område kan säkerheten och tryggheten i området öka. Det här är något som har efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten.

Ett vistelseförbud kan också bidra till att pågående konflikter kyls ned och förebygga impulsiva våldsbrott, hämndaktioner och våldsspiraler. Ett förbud ska gälla ett geografiskt avgränsat område för högst sex månader i taget. Och den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Vi vet att det finns områden där kriminella rör sig och har etablerat kontroll. Det rör sig om allt från lokala bussterminaler till hela bostadsområden. Så ska vi inte ha det i Sverige. Därför ger vi nu polisen effektivare verktyg för att kunna förhindra och förebygga fler skjutningar och sprängningar.  

Moderaterna gick till val på att få ordning på Sverige. Månad för månad gör vi det nu svårare att vara kriminell i Skaraborgoch hela landet – allt för att öka tryggheten och friheten för alla hederliga medborgare.

Gunnar Strömmer, justitieminister

Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet

Sten Bergheden, ersättare i Justitieutskottet

Charlotte Nordström, ledamot i Justitieutskottet

Foto: justitieminister Gunnar Strömmer och riksdagsledamot Charlotte Nordström besökte Skaraborg tillsammans.

Verifierad av MonsterInsights