Insändare: Oroväckande rapportering från Skara budgetdebatt

Insändarskribenten oroas av hur budgetdebatten skildrats i lokala medier.

Skylt om insändare

Oroväckande rapportering från Skara budgetdebatt

Med förvåning läser jag reportagen från Skaras budgetdebatt i lokaltidningarna. Det verkar som om journalisterna inte har lyssnat på samma debatt som vi andra. I Skaraborgs Läns Tidning är det kommunalrådet själv som står för rubriken och som sedan i princip utan kritisk analys får presentera ledningens budget. För många av oss Skarabor är omsorgen den viktigaste frågan, där det också pratas mycket om stora brister. Av detta syns ingenting i artiklarna i de traditionella tidningarna. Beror detta månne på att det är oppositionen som har de stora satsningarna på omsorgen medan ledningen vill spara? Det verkar inte som om våra lokaltidningar NLT och SKLT vill att detta ska nå ut till läsarna.

Likaså är det svårt att se i NLT att oppositionen har de större satsningarna på skolan. I denna lokaltidning verkar det istället som om oppositionen i princip inte vill någonting alls om omsorgen och skolan, utan endast ledningens synpunkter och citat redovisas. Istället lyfter NLT som enda sakfråga från oppositionens budget ett nytt sätt att finansiera lokalerna, men man ger kommunalrådet sista ordet, trots att vi som såg debatten såg ett annat slut på replikskiftet.

I Skara idag lyfter också oppositionsrådet att debatten egentligen inte ens var en debatt, eftersom oppositionen valt att inte ta en enda replik eftersom det visat sig vara lönlöst de tidigare åren. Varken SKLT eller NLT lyfter detta fullständigt häpnadsväckande och oroande fenomen utan istället oreras det brett i NLT om hur otroligt trevlig debatten var.

Det är sorgligt för ett demokratiskt samhälle att den tredje statsmakten hyllar en situation där en politisk majoritet gjort det omöjligt att ha en riktig debatt i fullmäktige. Just nu känner jag mig mer orolig för lokaltidningarna i Skara än för hur våra politiker löser uppgiften.

Skarabo

Verifierad av MonsterInsights