Maten blir dyrare igen

Maten blir dyrare visar ny statistik från SCB.

Enligt SCB:s senaste konsumentprisindex (KPI) har matpriserna återigen stigit, med kaffe, te, kakao, oljor och fetter i spetsen för ökningarna. I genomsnitt steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 0,3 procent under januari jämfört med december.

Prisstatistiker Carl Mårtensson på SCB förklarar att kaffe, te och kakao, oljor och fetter samt fisk traditionellt sett ökar i pris i januari. Detta mönster kan kopplas till produkter som vanligtvis ingår i decemberkampanjer.

Bland de mest framträdande prisuppgångarna finns purjolök som ökade med hela 32 procent under januari. Å andra sidan minskade priserna för vindruvor med 22 procent. Grönsaker, frukter och fisk visar tydliga förändringar både uppåt och nedåt.

I produktkategorierna är det värt att notera att småcitrus sjönk med 13,4 procent, medan smör ökade med 9,5 procent i pris. Statistiken ger en överblick över varuprisernas utveckling, med bröd och övriga spannmålsprodukter som minskade med 0,9 procent och kött som minskade med 0,2 procent. Samtidigt steg priserna för fisk med 1,8 procent och oljor och fetter med 2,9 procent.

De senaste månadernas prisutveckling indikerar att vissa livsmedelspriser kan förväntas fortsätta stiga medan andra minskar, vilket kan påverka hushållens ekonomi.

Verifierad av MonsterInsights