Ökade levnadskostnader slår hårt mot barnfamiljer i Skara.

En färsk analys från Länsförsäkringar kastar ljus över en bekymmersam utveckling för svenska barnfamiljer. Mellan 2021 och 2023 har familjeutgifterna skjutit i höjden med  110 000 kronor. Och det blir inte bättre – prognoserna pekar på ytterligare en ökning med 10 000 kronor per månad under 2024. Det innebär att barnfamiljers kostnader förväntas landa på förbluffande 470 000 kronor per år.

Livsmedel utgör fortfarande den största utgiftsposten, men det är räntekostnaderna som sticker ut med den mest märkbara ökningen.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, slår larm om det kommande året:

-Sammantaget kommer 2024 vara ett förlorat år. De stora kostnadsökningarna ligger bakom oss, men nästa år kommer ändå med ökade utgifter. Dessa kostnadsökningar kommer praktiskt taget att äta upp förväntade löneökningar för 2024.

Analyserna baseras på en genomsnittlig tvåbarnsfamiljs basutgifter, inklusive räntekostnader för bolån, fastighetsavgift, mat, individuella kostnader, hushållsgemensamma kostnader, el inklusive avgifter, skatter, samt bensin och andra bilkostnader.

Barnfamiljer och låginkomsttagare drabbas hårdast av kommunala skattehöjningar

Det är inte bara ökade levnadskostnader som barnfamiljer i Skara behöver oroa sig för. Den nyligen beslutade höjningen av kommunalskatten kommer att slå extra hårt mot de mest utsatta, eftersom den inte är progressiv. Detta innebär att barnfamiljer, redan pressade av stigande utgifter, kommer att känna av en ytterligare börda av skatteökningen.

Regionala skillnader

Analyserna avslöjar också regionala skillnader. Stockholmarna står inför de största kostnadsökningarna, med en ökning på cirka 150 000 kronor mellan 2021 och 2023, och förväntas ytterligare stiga med 13 000 kronor under 2024. Å andra sidan har Västernorrland lägst kostnader och kostnadsökningar. I Västra Götaland ökar kostnaderna över snittet.

Stefan Westerberg pekar på högre räntor som en central drivkraft för kostnadsökningarna, speciellt i storstadsregioner där hushållen har betydande bolån med rörlig ränta. Prognoserna indikerar att bolåneräntorna kommer att hålla sig på dagens höga nivåer fram till hösten 2024.

Privatekonomiska råd

Medan utvecklingen ger anledning till oro ger Stefan Westerberg också några handfasta privatekonomiska råd:

  1. Håll Huvudet Kallt: Fatta beslut baserat på rationalitet snarare än oro.
  2. Skapa en Budget: Identifiera sparområden och håll koll på marginaler.
  3. Prioritera Utgifter: Fokusera på väsentliga behov.
  4. Förhandla om Räntor och Avgifter: Sök bättre alternativ för att minska kostnader.
  5. Säkerställ Grundläggande Trygghet: A-kassa, buffert och rätt försäkringsskydd.
  6. Tänk Långsiktigt: Planera för konjunkturförändringar och oväntade kostnader.
  7. Undvik Onödiga Kreditkortsskulder: Håll koll på julutgifter och undvik höga räntor.
  8. Kommunicera och Samarbeta: Öppenhet inom familjen är nyckeln till att hantera ekonomiska utmaningar, särskilt efter den dyra julen.
Verifierad av MonsterInsights