Nu färdigställs hela Petersburgssatsningen!

Det har varit många turer kring hur Petersburgs fritidsområde ska utvecklas.

Många föreningar har lyft vikten av att bredda utbudet på friluftsområdet så att allt fler hittar dit för sin kontinuerliga gemenskap och rekreation. Orientering och cykel har länge varit stora i området, men vardagspromenader, teater och fredagsbastu är också stående inslag. Evenemang som ”Alla blir vi drabbade på något sätt” för att samla in pengar till cancerforskningen har också visat på områdets bredare möjligheter.

Kommunen och föreningslivet gjorde 2021 upp om att utveckla Petersburg tillsammans. En visionsskiss hade tagits fram och satsningar på aktivitetsstationer, pumptrackbana, mountainbikebana, arenaområde, naturparkour mm började genomföras.

På morgonen 4 juni 2022 fick skaraborna det sorgliga beskedet att klubbstugan på Petersburgsområdet brunnit ner under natten. Samma förmiddag besökte kommunalrådet Ylva Pettersson Petersburg och lovade att huset skulle byggas upp igen, ett löfte som övriga politiker instämde i.

 När klubbstugan brann ner var alla eniga om att ett nytt hus måste byggas. Föreningarna och kommunen tog fram skisser på ett friluftscentrum som kommer att vara till glädje för hela Skara! Här kan föreningar ha samlingar, större events kan genomföras, lite servering och café finns med och självklart den viktiga bastun. Vi Moderater lade till det här i vårt budgetförslag med full finansiering, säger oppositionsråd Ylva Pettersson

Den nedbrunna klubbstuga morgonen 4 juni 2022

Efter valet har även den nya politiska ledningen med kommunalråd Gunilla Druve Jansson lovat ett motionscentrum att ersätta den gamla klubbstugan. Ett besked som välkomnats av föreningarna.

Det är jättebra att politiken varit eniga om att bygga upp igen, och om att man skulle passa på och göra ett bättre hus med fler funktioner för fler inriktningar, ett friluftscentrum, säger en föreningsrepresentant. Men vi blev väldigt besvikna när det nya beskedet var att då skulle man använda pengarna för all annan utveckling i området till det här och visionen som vi var överens om inte genomföras. Det kändes som om hela visionen hamnade i papperskorgen

Den tidigare politiska enigheten blev nu en kamp mellan två inriktningar där Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville lägga hela budgeten för utvecklingen av Petersburg på motionscentrumsbyggnaden och ställa in eller möjligen senarelägga annan utveckling av friluftsområdet. Moderaterna och Sverigedemokraterna lade istället i sin budget till 20 miljoner för uppbyggnad av motionscentrumet, samtidigt som hela visionen skulle färdigställas.

Hela tanken var ju att alla invånare i Skara skulle hitta något som passade dem på Petersburg, oavsett ålder eller intressen. Tillsammans med satsningarna på Vilan kan man också skapa ett unikt kultur- och fritidsnav i Skara som gör oss ännu mer attraktiva nu när Skaraborg växer. Dessutom tycker vi att det är viktigt att Skara kommun är en partner som håller sitt ord, oavsett vem som sitter vid makten, säger Richard Pettersson (M), vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden.

När den politiska ledningen i oktober 2023 gick till Kommunfullmäktige för att stoppa investeringarna i arenaområdet, teaterscenen, mountainbikebanan, naturparkouren mm så stoppades förslaget med en begäran om återremiss från (M) och (SD). Moderaterna väckte ett initiativärende i Kommunstyrelsen vid första mötet efter återremissen och lyckades förhandla fram en lösning där den politiska ledningen backade och till slut ställde sig bakom Moderaternas förslag och oppositionsråd Ylva Petterssons yrkande om mer pengar och att hela investeringen ska genomföras.

Petersburgssatsningen är därmed räddad! Glädjen bland skaraborna är stor!

Jag ser fram emot att börja basta på Petersburg igen, säger Fredrik, som länge använt Petersburg för rekreation. Det var himla bra att de kom överens tillslut, det här är viktigt för Skara.

Verifierad av MonsterInsights