Skarakoalitionen sa nej till personalens önskemål kring parkeringar.

Den politiska ledningen säger nej till personalens önskemål om att förbättra, snygga till och skylta upp parkeringarna runt Teglagården, Viktoriaskolan och Viktoriagården. Oppositionen ville att personalens önskemål skulle beviljas.

Moderaterna har kommit in med en motion om att göra en parkeringssstudie kring Teglagården, Viktoriaskolan och Viktoriagården.

– Vi har lyssnat mycket på personalen i de här verksamheterna och det kommer många synpunkter, säger Mia Nilsson (m) 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Det är ont om parkeringsplatser, dåligt belyst och skyltningen är otydlig. Tex känner sig nattpersonalen otrygg.

Motionen har varit ute på remiss och i första läget föreslog tjänstemännen i huvudsak att man skulle avslå motionen.

– Vi fick igenom en återremiss tack vare att Mikael Karlsson (S) höll med oss om att man måste höra vad personalen tycker. Det var jättebra! säger Mia Nilsson.

När de som jobbar i verksamheterna fick säga sitt blev resultatet ett helt annat. Då ville man istället säga ja till att göra en parkeringsstudie, förbättra parkeringarna och skylta tydligt. Det blev också det eniga beslutet i omsorgsnämnden.

Men i Kommunstyrelsen blev beslutet ett annat.

– Vi tackade Mikael Karlsson för att han gjort omtaget i omsorgen och lyssnat på personalen, och han framhävde att personalen har stora förväntningar nu om den här motionen, säger Ylva Pettersson oppositionsråd (m). Tyvärr valde den politiska ledningen ändå att avslå alla konkreta förbättringsåtgärder och ställde sig bara bakom en parkeringsstudie. Det är verkligen tråkigt när nu medarbetarnas röst var så tydlig.

Att bara bifalla den första punkten om en parkeringsstudie var vad som föreslagits i remissvaret från samhällsbyggnadsnämnden vars ordförande Lars Berg (c) även ingår i Kommunstyrelsen.

Ärendet ska nu gå vidare till kommunfullmäktige.

– Vid en votering får ju alla stå upp för sin åsikt, säger Mia Nilsson. Det kan bli intressant för personalen i verksamheterna att följa.

Verifierad av MonsterInsights