Nya EU regler stort problem för ambulanshelikoptern i Skaraborg

EU:s nya regler hotar ambulanshelikoptern

Nya regler från EU trädde i kraft den 1:a oktober 2023 och påverkar medarbetare inom kommuner och regioner, som nu måste ha minst 11 timmars sammahängande dygnsvila. P4 Skaraborg rapporterar att detta kan utgöra en risk för ambulanshelikoptern på grund av den specialkompetens som krävs för att hålla den tillgänglig dygnet runt, året runt.

Sjukhusdirektören för NU-sjukvården, Björn Järbur, informerar P4 Väst om behovet av att kunna utnyttja medarbetarna för 24-timmars pass, inklusive jour. För att möta dessa krav har Västra Götalandsregionen ansökt om dispens för personalen som arbetar med ambulanshelikoptern. Björn Järbur är optimistisk och bedömer att dispensen kommer att godkännas, eftersom ansökan är återhållsam och endast gäller en specifik verksamhet. Dessutom stämmer det överens med EU:s lagstiftning som möjliggör undantag för hälsa och sjukvård i särskilda fall.

Foto: Bengt Oberger  cc by sa 4.0

Verifierad av MonsterInsights