Sveriges NATO ansökan godkänd av ALLA!

Ungern röstade idag ja till Sveriges NATO ansökan.

Sverige är därmed godkänd som medlem av samtliga medlemsstater!

Ungerns parlament har godkänt Sveriges Natoansökan, och nu väntar signering från Ungerns nyvalda president Tamás Sulyok. Efter det skickas beslutet till USA via en delegation, där det förväntas ratificeras denna vecka.

Efter att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg bjudit in Sverige, krävs ett extra regeringssammanträde för formellt beslut om Natointräde. Ett ceremoniellt moment följer i Bryssel, och när Sverige blir officiell medlem integreras dess försvar snabbt med Nato, med förväntningar på ekonomiska bidrag och militärpersonal

Verifierad av MonsterInsights