Olyckorna i trafiken ökar.

Olyckorna i trafiken ökar visar statistiken över 2023 som Transportstyrelsen släppt nu i januari.

Olyckorna i trafiken ökar. Antalet dödsfall i vägtrafiken har ökat, där 232 personer omkom under 2023 – en ökning med fem jämfört med föregående år enligt den nyligen släppta preliminära statistiken från Transportstyrelsen. Bland de avlidna fanns sju barn upp till 15 år och 86 personer över 65 år. Skyddade omfattade 139 personer, medan 93 ansågs vara oskyddade, fördelade på olika färdsätt.

Singelolyckor och mötesolyckor var de vanligaste olyckstyperna bland bilister, där termen inkluderar personbil, lastbil eller buss. Totalt 14 561 personer skadades i trafiken under året, med 12 769 lindriga skador och 1 792 svåra skador. Dödsfallen i trafiken har ökat under den senaste treårsperioden och överstiger genomsnittet för pandemiåren 2020 och 2021.

Transportstyrelsens generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam, noterar att trots en tidigare minskning av trafikolyckor har ökningen av trafikdödsfall återkommit. Ökningen tros vara kopplad till en stadig ökning av trafikarbetet på svenska vägar enligt siffror från Trafikanalys.

Regeringens etappmål för nollvisionen, antagna 2020, strävar efter att halvera antalet dödsfall och minska antalet allvarligt skadade med 25 procent till 2030. Det innebär att målet är att endast 133 personer ska omkomma i trafiken år 2030. Bjelfvenstam understryker behovet av samarbete mellan myndigheter, organisationer och företag för att utveckla säkrare trafiklösningar samt betonar individuellt ansvar och beteende som nyckelfaktorer.

Spårtrafiken rapporterade 100 dödsfall, en ökning med 24, medan sjöfartsolyckor ökade med fyra jämfört med 2022, och ingen dödsolycka inträffade inom den svenska luftfarten.

Verifierad av MonsterInsights