Politikerna ger MEGA möjlighet att sänka avgifterna

MEGA+ får bidrag av kommunen för att sänka avgifterna för näringslivet i Skara

Föreningen MEGA+, som tidigare varit känd som en förening främst för centrumhandeln, har nu tagit ett stort steg för att bli en starkare röst för hela näringslivet i Skara. Genom en betydande sänkning av medlemsavgifterna hoppas föreningen att fler företag och föreningar ska kunna ansluta sig och aktivt delta i deras arbete.

”Det lever kvar att vi är en förening för centrumhandeln, men när vi gjorde om MEGA till MEGA+ var en del av det nya att vi jobbar för hela näringslivet,” säger ordförande Håkan Persson. ”Vi är en stark och enande röst för alla företag och föreningar.”

MEGA+ är kanske mest kända för att arrangera populära evenemang som sommarkvällarna, julmarknaden och bakluckeloppisen. Men föreningens arbete sträcker sig längre än så. De fungerar även som remissinstans åt kommunen och kan spela in viktiga synpunkter och påverka processer i ett tidigt skede. ”Vi är en viktig röst för att Skara ska utvecklas,” fortsätter Håkan Persson.

Denna förändring har mottagits positivt av kommunens politiska ledning. ”Vi tvekade aldrig i Kommunstyrelsen om att öka bidragen så att det går att sänka avgiften,” säger oppositionsrådet Ylva Pettersson (M). ”Vi är tacksamma för allt arbete MEGA+ gör tillsammans med kommunens tjänstepersoner,” tillägger Gunilla Druve Jansson (C), kommunalråd.

Syftet med att sänka medlemsavgifterna är att göra det enklare för fler företag och föreningar att bli medlemmar och aktiva i MEGA+. ”Nu vill vi sänka tröskeln så att fler blir medlemmar och aktiva i vårt arbete,” säger Helena Nyman Friberg.

Håkan Persson påpekar också att MEGA+ har en viktig roll i att samordna synpunkter och har etablerade dialogvägar till ansvariga chefer och politiker, vilket ger dem större möjlighet att påverka utvecklingen i Skara. Ett aktuellt exempel är det pågående projektet att skapa en grön innovationsnod i Skara. ”Vi har alla starka aktörer bakom oss för att bli en stark nationell kraft. Därför är det viktigt nu att företagarna i de gröna näringarna blir medlemmar i MEGA+ så att vi samlas kring utvecklingen,” säger Ylva Pettersson.

Föreningen hoppas nu att sänkningen av medlemsavgifterna kommer att leda till att många fler blir medlemmar och bidrar till ett ännu starkare och mer framgångsrikt näringsliv samt ökad attraktionskraft i Skara. Gunilla Druve Jansson säger att bidraget gäller 2024 och att man sedan kommer att utvärdera utfallet.

”Vi ser fram emot att välkomna fler medlemmar och tillsammans arbeta för Skaras framtida utveckling,” avslutar Håkan Persson.

Verifierad av MonsterInsights