Så röstade Katedral!

EU-skolvalet 2024: Katedralskolans och hela rikets ungdomar visar intressanta politiska tendenser

EU-skolvalet 2024 har äntligen avslutats, och resultaten från vår lokala omröstning vid Katedralskolan har blivit officiella. Valet, som är en del av en nationell demokratisk övning för gymnasieelever, avslutades den 29 maj med rösträkning utförd av elever från BF22 och VO22. Kontrollräkningar genomfördes den 30 maj under ledning av kontrollant Bea Andersson från BF22.

Valdeltagandet vid Katedralskolan var 57 %, vilket är något högre än det nationella deltagandet på 55 %. Här är en sammanfattning av resultaten vid Katedralskolan jämfört med hela riket:

Resultat från Katedralskolan:

– **Moderaterna (M)**: 21,1 %
– **Sverigedemokraterna (SD)**: 18,4 %
– **Liberalerna (L)**: 2,7 %
– **Socialdemokraterna (S)**: 17,7 %
– **Kristdemokraterna (KD)**: 7 %
– **Vänsterpartiet (V)**: 2,7 %
– **Värdigt liv**: 0,7 %
– **Miljöpartiet (Mp)**: 9,4 %
– **Centerpartiet (C)**: 7 %
– **Piratpartiet**: 3,7 %

### Analys:
Valresultaten vid Katedralskolan visar på en viss avvikelse från de nationella resultaten, men följer samtidigt vissa bredare trender. Moderaterna dominerar lokalt, vilket tyder på ett starkt stöd bland ungdomarna för en borgerlig politik och ett stort förtroende för Moderaternas företrädare. Sverigedemokraternas framgångar, med en marginellt lägre andel röster vid Katedral jämfört med riket, speglar en fortsatt stark närvaro även bland unga väljare.

Socialdemokraterna ligger långt under riksresultaten och lyckas uppenbarligen inte nå fram med ett budskap som väcker tilltro.

Riket
Jämförelsetal för resultatet nationellt.
Verifierad av MonsterInsights