Så ser EU-röstandet ut i Skara

När det gäller hur stor andel som röstar i valen är Skara en kommun med stora skillnader

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet har ökat i Skara kommun, men ligger fortfarande långt under deltagandet i riksdagsvalen. Under Europaparlamentsvalet 2019 röstade 53,3 procent av de röstberättigade i Skara, en siffra som är betydligt lägre jämfört med 84,9 procent i senaste riksdagsvalet. Trots detta är 2019 års siffra det högsta valdeltagandet i EU-val för Skara hittills och markerar det tredje valet i rad med ökande valdeltagande.

Minskande skillnader mellan valen

Historiskt sett har valdeltagandet i Skara både legat över och under rikssnittet, men de senaste två EU-valen har det nått över 50 procent, både lokalt och nationellt. Skillnaden mellan deltagandet i riksdagsval och Europaparlamentsval har stadigt minskat sedan 2004. År 2019 var skillnaden cirka 34 procentenheter mellan EU-valet och riksdagsvalet 2018.

Variationer inom Skara kommun

Det finns betydande skillnader mellan olika valdistrikt i Skara. I valdistriktet Varnhem-Eggby röstade 63,8 procent, medan bara 39 procent röstade i Skara 1. Dessa siffror visar att vissa områden i kommunen har betydligt högre valdeltagande än andra.

Yngre kvinnor röstar mest

Valdeltagandet i EU-valet speglar mönstren från nationella val. Personer med högre inkomster och utbildning röstade i högre utsträckning, liksom inrikes födda och äldre. Skillnaden mellan män och kvinnor var liten, med 55 procent av kvinnorna och 53 procent av männen som röstade i Skara. Bland yngre väljare är det dock en större andel kvinnor som röstar, medan det bland dem över 65 år är fler män som röstar.

Nedgång i riksdagsvalet 2022

Det är värt att notera att valdeltagandet i riksdagsvalet 2022 sjönk i Skara, i linje med den nationella trenden. Trots ökningen i Europaparlamentsvalet, kvarstår utmaningar för att höja valdeltagandet till samma nivåer som i de nationella valen.

 

Källa: Newsworthy/SCB

Verifierad av MonsterInsights