Artikelserie:Varför växer inte Skara? 1. Skara sämst i Skaraborg på detaljplaner.

Skara har sedan 2016 beslutat om 15 detaljplaner. Det är lika många som grannkommunerna beslutar per år.

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att Skaraborg ska växa och bli 300 000 invånare. Då ökar också chansen att Skaraborg blir en formell arbetsmarknadsregion, den fjärde största efter Stockholm, Göteborg och Malmö.

De flesta kommuner i Skaraborg har också satt ambitiösa befolkningsmål, i Skara har man satt målet 24000 till 2040. En ökning med mer än 5000 invånare. Enligt Kommunalförbundet kommer det att behövas 1000 nya bostäder i Skara för att möta upp behovet av nuvarande planerade företagsetableringar i Skaraborg.

För att det här ska gå att förverkliga krävs nya och uppdaterade detaljplaner. Det är i detaljplanerna man möjliggör byggnation och ombyggnation, med för gamla eller inga detaljplaner kan det bli stopp för all byggnation.

I Skara har man beslutat om 15 detaljplaner sedan 2016. Det är lika många som grannkommunerna antar per år.

Föråldrade detaljplaner är ett hinder.

I Skara finns det detaljplaner som inte uppdaterats på snart 100 år. Det finns områden i kommunen, även centralt, som ”köat” för nya eller ändrade detaljplaner för att det finns planer och önskemål om byggnation – i över 10 år.

– Det är ett enormt problem för Skara att de inte får fram detaljplaner. Risken finns att företag väljer andra kommuner när det är omöjligt eller tar lång tid att få fram detaljplaner eller ändringar i detaljplaner, säger en lokal företagare till Skara idag.

Flera av de bara 15 detaljplaner som antagits sedan 2016 handlar dessutom bara om mindre ändringar, inte om nya detaljplaner.

Enligt Tillväxtverket är kommunernas arbete med detaljplaner en avgörande faktor för att få till stånd företagsetableringar och skapa tillväxt. Tillväxten består inte bara av ökad befolkning utan också av att fler får jobb och bidrar till skattekraften. Därför är det viktigt att företag skapar jobb på orten. En kommun med många nya detaljplaner och hög beredskap att få fram detaljplaner snabbt är en attraktionskraft för näringslivet.

– Här halkar Skara efter. Det är jäkligt märkligt med tanke på hur bra läget är och hur bra resurser som finns i Skara. Men när folk undrar varför företag väljer Götene eller Vara framför Skara så kan man se det här som en förklaring, säger en lokal företagare. Har kommunen inte fattat hur viktigt det här är?

Läs nästa artikel i serien Varför växer inte Skara?

 

Foto detaljplanskiss: Skara kommun

 

Verifierad av MonsterInsights