Sexuellt våld, en del i Hamas terrorism

Sexuellt våld som vapen vill insändarskribenten sätta fokus på.

Skylt om insändare

 

Vittnesmålen är samstämmiga, de sexuella övergrepp som begicks vid attacken den 7 oktober 2023 och därefter utfördes systematiskt och medvetet.

Sexuella övergrepp ägde rum (och kan fortfarande pågå) i alla områden där attacken utfördes och där barn, kvinnor och män hålls som gisslan idag.

Det som beskrivs av överlevare och räddningspersonal är våldtäkter och könsbaserat våld i kombination med sadistiska metoder.

Beskrivning från vittnen så utfördes våldtäkterna av flera förövare, ibland med andra som hjälpte till, uppmuntrade eller utförde ytterligare övergrepp som att knivhugga eller skjuta offret.

De brutala metoderna som Hamas även genomförde var att stympa organ hos flickor, kvinnor och män, skära av kvinnors bröst för att skända ännu mera.

En avhumanisering av offren där barnet, kvinnan eller mannen inte ses som människor utan snarare som en symbolisk ”fienden” är genomgående tema den 7 oktober.

Hamas
Muralmålning av gisslan, kidnappade av Hamas 7 oktober. Foto: Yossipik cc by 4.0

Styrkorna som anlände till platsen för massakern redogör att en betydande del av de kroppar som visade tecken på sexuella övergrepp hittades bundna och försedda med munkavle, ibland till och med sammanbundna där familjemedlemmar tvingades bevittna övergreppen.

En av de som kom till platsen berättar om en kropp, en ung kvinna vars ”händer var bundna bakom hennes rygg, hon var framåtböjd, halvnaken, hennes underkläder var neddragna under knäna.

En annan sa att han såg mer än fem kroppar av kvinnor ”bundna till träd. Var och en tre, fem meter från den andra. Naken. De var bundna med kläder eller filtar runt trädet med händerna, eller stående lutade bundna till trädet”.

Personal har rapporterat att de hittade nakna, skadade kvinnor med stympade könsorgan där

många var delvis påklädda eller nakna med allvarliga blödningar från bäckenet och könsorganet förstört, söndertrasat vilket tyder på att även när det inte fanns tid att slutföra våldtäkten gjordes ett avsiktligt försök att förstöra könsorganen för att skada kvinnans värdighet.

Jag har mött livets skuggsidor men detta överträffade allt jag tidigare bevittnat, ingen erfarenhet kan förbereda en för det obeskrivliga.

Det 7 oktober är det värsta i mänsklighetens historia på länge och har tagit form och dansat fritt bland ruinerna av mänsklig värdighet och medkänsla.

Jag uppmanar att förstärka offrens röster och inte tillåta att dessa offer glöms bort eller tystas.

Tommy Schalén

Verifierad av MonsterInsights