Skara Gille krokar arm om ännu fler smyckade elskåp i Skara!

Ännu fler elskåp kommer nu att prydas med bilder som berättar om Skara!

Skara kommun, tillsammans med Västergötlands museum och Skara Gille, tar nu nästa steg i sitt ambitiösa projekt för att förvandla elskåpen i staden till levande tidskapslar. Detta initiativ syftar till att ge invånare och besökare en unik möjlighet att utforska Skaras rika historia direkt i stadsmiljön. Uppdraget kom på initiativ i en motion från Sverigedemokraterna.

Enligt Peter Blom, utvecklingsledare för Skara kommun, har samarbetet med Skara Gille och Västergötlands museum varit framgångsrikt och väl mottaget av invånarna. Genom att förvandla elskåpen till informativa och estetiskt tilltalande platser med hjälp av bilder, texter och en dedikerad webbsida, har de blivit fina detaljer i stadskärnan.

Elskåp
Från vänster: Peter Blom, Tommy Kroon, Lena Gyltman, Emelie Höög, Göran Johansson och Susanne Floridan. Foto: Skara kommun

Lena Gyltman från Västergötlands museum betonar att arbetet har lett till att även hon har lärt sig mycket om Skara genom att arbeta med texterna. För att ytterligare berika upplevelsen erbjuds även en temavandring som tar deltagarna med på en resa genom stadsmiljön från svunna tider, där de får uppleva och lära sig om olika epoker som format Skara genom åren.

Tommy Kroon från Skara Gille är övertygad om att projektet kommer att stärka gemenskapen och stoltheten över staden och dess historia. Arbetet med att förvandla elskåpen fortsätter, och ytterligare 17 bilder planeras att monteras under våren, vilket innebär att totalt 22 elskåp kommer att ingå i projektet när det är klart

Verifierad av MonsterInsights